Bild: Ulf Frödin

"Inbillningens kraft" - en utställning om diskriminering, normer och makt

9 augusti, 2023

Rättighetscentrum Norrbotten lanserar den tankeväckande utställningen "Inbillningens kraft". Denna utställning har som mål att stimulera till debatt och reflektion kring diskriminering och vår inställning till det vi uppfattar som annorlunda.

Titeln "Inbillningens kraft" kommer från en av bildtexterna i utställningen och valdes för att belysa hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra påverkar våra interaktioner. Fenomen som bidrar till diskriminering, såsom rasism och sexism, har sina rötter i mänskliga idéer och är i grunden konstruktioner som tjänar vissa syften.

Utställningen, som innehåller 22 bilder, är tillgänglig för allmänheten och kräver ingen specifik förkunskap. Den vänder sig främst till ungdomar och vuxna.

Som ett komplement till utställningen finns det en häftad utskrift med texter och diskussionsfrågor, som vi planerar att placera på ett bord eller en annan lämplig plats i anslutning till utställningen.

Vi hoppas att "Inbillningens kraft" kommer att inspirera till reflektion och diskussion kring dessa viktiga ämnen. Välkomna att boka uställningen!