Filmade föreläsningar

Här hittar du filmade föreläsningar från våra tidigare evenemang.

Barbro Westerholm

Psykisk ohälsa bland årsrika människor

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Barbro Westerholm: Psykisk ohälsa bland årsrika människor – ett försummat problem

Om isoleringens och besöksförbudets påverkan på psykiska hälsan med Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och prof. em. Psykisk ohälsa är ett vanligt problem bland äldre. Åldersdiskriminering bidrar till detta och det saknas specialisering inom äldres psykiatri. Barbro Westerholm betonade vikten av att adressera och åtgärda dessa frågor. Barbro Westerholm avled tyvärr 13/3 2023.

Lilian Thuram på turné i Norrbotten

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Lilian Thuram föresläser om rasism

Före detta fotbollsproffs Lilian Thuram, känd från Frankrikes VM- och EM-vinnande lag, föreläser om rasism. Efter sin karriär startade Thuram en stiftelse mot rasism och har sedan dess föreläst och skrivit böcker i ämnet. Nu kan du lyssna på honom när han delar sina erfarenheter och kunskaper om rasism. Föreläsningen hålls på franska, tolkas till svenska och spelades in på Ebeneser i Luleå den 22/9 2022.

Digital föreläsningsserie riktad till skolpersonal

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Alexander Skytte: På andra sidan spektrumet

Alexander Skytte, även känd som Bokstavspedagogen, avslutade en digital föreläsningsserie med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i skolan. Föreläsningen, som var öppen för alla, gav ett inifrån-perspektiv på skolgång med NPF. Skytte delade sina personliga erfarenheter och reflektioner över hur lärare kan stödja elever som honom. Han diskuterade hur problematiken kan variera med ålder, hur känslighet kan visa sig och hur vi kan förbättra skoldagen för elever med NPF.

Luleå Pride 2021

Seminarier om transexkluderande feminism, privilegier, intersektionalitet

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Paula Dahlberg: Svar på tal till TERFs

I detta samtal bemöter Paula Dahlberg några av de vanligaste argumenten från TERFs (transexkluderande radikalfeminister) om varför de som är trans inte har en plats inom varken feminismen eller samhället i stort. Paula driver instagramkontot @vardagsrasismen som har över 27.000 följare. Där skriver hen om aktuella frågor som porr, rasism, transfobi och mycket annat. Spelades in under Luleå Pride 2021.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Panelsamtal: Feminism – transexkluderande?

Panelsamtal med Paula Dahlberg, Jorge Maria Londoño, Maria Hymna Ramnehill och moderatorn David Forsberg. Under samtalet diskuterade paneldeltagarna varför transrättigheter är en självklar del av feminismen. De utmanade påståendet att transpersoner inte har plats i feminismen och lyfte transpersoners perspektiv på en bredare feminism. Spelades in under Luleå Pride 2021.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Jorge Maria Londoño: Privilegier och intersektionalitet

Jorge Maria Londoño föreläser om hur rasism påverkar individer olika. De som inte utsatts för rasism riskerar mindre i rasismdiskussioner, medan de som upplevt rasism känner större risk. Föreläsningen behandlar intersektionalitet och privilegier, med fokus på att lyfta fram andra och ifrågasätta egna metoder. Spelades in under Luleå Pride 2021.

Trygghetskonferensen 2021

Tillit i en orolig tid?

Lars Trägårdh: Tilliten i Sverige och världen – vad händer just nu?

Forskaren Lars Trägårdh diskuterar hur tilliten, nödvändig för en fungerande demokrati, påverkas av globala händelser som pandemin. Sverige, känt för sin höga tillit, står inför frågan hur denna kan bibehållas i framtiden. Trägårdh, historieprofessor, har studerat det svenska samhällskontraktet och leder för närvarande ett forskningsprojekt om social tillit i Sverige. Filmen kan ses hos Norrbottens kommuner.

Se filmen

Edna Eriksson: Tillit, trygghet och fredliga konflikter

Tillit och trygghet, som är centrala för en fungerande demokrati, tar tid att bygga upp och är lätta att förstöra. De behöver stärkas genom demokratisk beredskap för att säkerställa fredliga konflikter och ett hållbart samhälle. Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare inom mänskliga rättigheter, är ordförande för MR-Stiftelsen och Democracy Walk. Hon har erfarenhet från olika departement, myndigheter och föreningsliv, samt en bakgrund som journalist. Idag arbetar hon främst som utbildare och strateg. Filmen kan ses hos Norrbottens kommuner.

Se filmen
Konferens

Att störa homogenitet

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

J-O Madeleine Ågren: Uppskatta störningarna

”Att störa homogenitet” var ett projekt som drevs under några år kring 2013. Det kretsade kring kulturarv, historia, normkritik, gemenskap och olikheter. Under rubriken ”Uppskatta störningarna” höll J-O Madeleine Ågren från Rättighetscentrum Norrbotten den 14/11 2013 en föreläsning på Örebro Länsteater.