Våra utbildningar

Rättighetscentrum Norrbotten erbjuder information och utbildning till arbetsplatser inom offentlig, privat och ideell sektor. Skolor av olika slag och föreningar är också välkomna att kontakta oss.

Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Som en del av detta erbjuder vi information, utbildning och processledning till verksamheter som vill:

 • Förebygga diskriminering och kränkningar
 • Öka kunskapen om diskrimineringslagstiftningen
 • Öka kunskapen om normer, makt och mekanismer bakom diskriminering
 • Främja en trygg och inkluderande arbets-, organisations- och skol/lärmiljö
 • Få stöd i arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
 • Öka tillgängligheten inom verksamheten

Vårt uppdrag utgår från diskrimineringslagen och utbildningarna fokuserar därför särskilt på frågor om lika rättigheter som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, och ålder – de egenskaper som skyddas av lagen.

Ladda gärna ner vår utbildningskatalog här.

 • Grundutbildning

  Den här utbildningen ger deltagarna insikt i mänskliga rättigheter, diskriminering och dess samband med normer och makt. Utöver grundläggande kunskap om diskrimineringslagen, reflekterar deltagarna över normers påverkan och hur vi bidrar till inkludering och exkludering, ofta omedvetet.

  Läs mer och boka
 • Aktiva åtgärder i arbetslivet

  Föreläsning och workshop i flera steg. Enligt diskrimineringslagen är det skyldighet att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter. Vi erbjuder utbildning och processtöd för att öka förståelsen för arbete med aktiva åtgärder och uppfylla lagkrav. Vi agerar även som bollplank och handledare i er process mot antidiskriminering.

  Läs mer och boka
 • Aktiva åtgärder i skolan

  Vi utbildar om regler mot diskriminering och trakasserier enligt diskriminerings- och skollagen samt skolans skyldigheter vid kränkningar. Utbildningen kan kombineras med vår grundutbildning för en djupare förståelse för normer, mångfald och gott bemötande.

  Läs mer och boka
 • Diskrimineringsförbudet

  En kort föreläsning om diskrimineringsförbudet. Efteråt har deltagarna grundläggande förståelse för vilka grupper och områden lagen skyddar samt vilka diskrimineringsformer som förbjuds. Föreläsningen kan ges på lätt svenska.

  Läs mer och boka
 • Information om antidiskriminering

  Vi informerar om antidiskrimineringsbyråns arbete mot diskriminering och för lika rättigheter och mångfald. Vi ger även en översikt av de mest relevanta delarna i diskrimineringslagen.

  Läs mer och boka

Om våra utbildningar

Varje utbildningsinsats utformas i dialog med beställaren. Vi anpassar utbildningar efter målgrupp, gruppstorlek och specifika önskemål. Våra utbildningar kombinerar teori och med övningar, föreläsningar och samtal för att främja normkritiskt och intersektionellt tänkande. Det är möjligt att kombinera moment i utbild­ningarna på olika sätt och göra tillägg enligt era önskemål.

Längd och form

Utbildningarnas längd varierar mellan en timme till ett par heldagar. Utbildningarnas upplägg, omfattning och innehåll anpassas efter rådande förutsättningar. Vi kan genomföra utbildningar på plats eller digitalt.

Vad kostar det?

Kostnaden för en utbildningsinsats varierar beroende på omfattning i tid och antal personer, nödvändigt för- och efterarbete, eventuella resekostnader, betalningsförmåga och är alltid förhandlingsbar. Begär gärna offert. Vi är inte momspliktiga.

Ett urval kunder som beställt utbildning senaste året

Du kan se ett urval av tidigare kunder som beställt utbildningar av oss här.

Boka en utbildning

Behöver du eller din organisation utbildning eller information? Fyll i vårt formulär med dina behov så återkommer vi så snart som möjligt. Vi erbjuder även rådgivning och kan anpassa insatserna efter dina önskemål.