Grundutbildning

Vår grundutbildning syftar till att ge deltagarna kunskaper om och reflektera kring mänskliga rättigheter och diskriminering, och hur normer, makt och diskrimineringsfrågor hänger samman. Utöver grundläggande kunskap om diskrimineringslagen får deltagarna reflektera över hur vi påverkas av olika normer och hur vi alla bidrar till att inkludera och exkludera andra människor från sociala sammanhang, ofta omedvetet.

Områden som kan belysas är bland andra följande:

  • Vad är diskriminering? Vad är mångfald? Hur hanterar vi olikheter?
  • Diskrimineringslagen – rättigheter, skyldigheter och möjligheter
  • Begrepp: normer, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling m.m.
  • Normer, värderingar, fördomar, attityder
  • Förebyggande arbete mot diskriminering, likabehandlingsarbete inom organi­sation och hos individ

Som alla våra utbildningar anpassas den efter behov och målgrupp – den funkar därför bra även för ungdomar.

Tid

2–6 timmar - gärna en halvdag

Format

Föreläsning, samtal och övningar

Målgrupp

Arbetsplatser, skolor och föreningar

Boka utbildning

Fyll i vårt formulär med dina behov så återkommer vi så snart som möjligt. Vi erbjuder även rådgivning och kan anpassa insatserna efter dina önskemål.