Aktiva åtgärder i skolan

Vi utbildar om diskrimineringslagens och skollagens regler mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vad innebär aktiva åtgärder mot diskriminering i skolan? Vilka skyldigheter har skolan när det förekommer kränkningar?

Utbildningen kan kombineras med innehåll från vår grundutbildning, för att ge en dju­pare för­ståelse för samspelet mellan normer och mångfald, hur ett gott bemötande kan se ut, och ett normkri­tiskt perspektiv på likabehandling.

Vi erbjuder även en fördjupning kring hur diskrimineringsformen bristande tillgänglighet hänger samman med skollagens regler kring tillgänglighet, såväl som i erbjuder även handledning i arbetet med aktiva åtgärder. Metoden PraLin som är utvecklad av våra kollegor på Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala och Malmö mot diskriminering kan vara en hjälp i arbetet.

Tid

2–6 timmar

Format

Föreläsning, workshop och handledning

Målgrupp

Personal och ledning vid förskola och skola

Boka utbildning

Fyll i vårt formulär med dina behov så återkommer vi så snart som möjligt. Vi erbjuder även rådgivning och kan anpassa insatserna efter dina önskemål.