Om Rättighetscentrum Norrbotten

Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell verksamhet. Vi är alltså inte en myndighet. Vi samarbetar bland annat med Diskrimineringsombudsmannen (DO) och med andra antidiskrimineringsbyråer runt om i landet.

Rättighetscentrum Norrbotten drivs av tre verksamhetsutvecklare. Vår personal har både juridisk och pedagogisk kompetens. Vi har tystnadslöfte och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till dig som har blivit utsatt för diskriminering. Du som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvara ta dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon information vidare utan ditt god­ kännande. Vi arbetar också förebyggande mot diskriminering genom att erbjuda information, utbildning och opinionsbildning.

Vi arbetar med:

  • Kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda personer
  • Information och utbildning för offentliga, privata och ideella organisationer
  • Opinionsbildning, genom att lyfta våra frågor offentligt

Styrdokument och huvudman

Huvudman för Rättighetscentrum Norrbotten är Sensus studieförbund, region Norrland. Sensus har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter bland annat genom huvudmannaskapet för Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden). Rätten att inte bli diskriminerad är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att arbeta mot diskriminering är därmed en naturlig del av Sensus arbete.

Vår verksamhet finansierar med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Sparbanken Nord. Dessutom genom intäkter från försäljning av utbildningstjänster. MUCF är den största finansiären och verksamheten styrs därför till största delen av den statliga förordning som ligger till grund för finansieringen därifrån. Förordningen hittar du här.

Kontakta oss

Rättighetscentrum Norrbotten

Besök och postadress: Varvsgatan 53, 972 33 Luleå

Telefon: Du hittar telefonnummer till vår personal här

E-post: rattighetscentrum.norrbotten@sensus.se