Seminarieserie: Jämlikhetsmorgon 2024

Hur kan industrin bli mer jämställd? Hur arbetar vi inkluderande på arbetsplatsen? Vad innebär diskrimineringsförbudet i Barnkonventionen i praktiken? Vad händer med initiativ för könsneutral familjelagstiftning i Sverige? Dessa frågor och fler diskuterades i seminarieserien Jämlikhetsmorgon säsong 2 under våren 2024. Seminarierna spelades in och finns att se i efterhand här.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Bengt Westerberg: Invandringens möjligheter och utmaningar

Seminarium 22 februari 2024, första tillfället i seminarieserien 2024, med Bengt Westerberg. Tyvärr missade vi att starta inspelningen i tid så de första minuterna saknas. Bengt Westerberg diskuterar invandringens dubbla natur – som både en utmaning och en lösning för Sverige, exempelvis i Norrbotten med dess industrisatsningar och rekryteringsbehov inom vårdsektorn. Han betonar behovet av en balanserad syn på invandring, där man kan välkomna den samtidigt som man hanterar eventuella problem. Som tidigare partiledare för Folkpartiet och socialminister, är Westerberg idag en aktiv deltagare i samhällsdebatten om integration och andra samhällsfrågor.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Linda Moestam och Sofia Gellar: Jämställd industri

Seminarium 7 mars 2024, andra tillfället i seminarieserien 2024. Linda Moestam, jämställdhetsexpert från Länsstyrelsen i Norrbotten, och Sofia Gellar, HR-chef på H2 Green Steel, diskuterar hur jämställd industri kan bidra till en hållbar samhällsutveckling i Norr- och Västerbotten. Satsningen kräver långsiktig inriktning på jämställdhet och arbetsmiljö för att locka både kvinnor och män till regionens arbetsgivare. En avsiktsförklaring med fokus på ledningsstyrt jämställdhetsarbete, omvärdering av branschens image och attraktiva arbetsplatser står i centrum. Diskussionen berör vad satsningen och avsiktsförklaringen innebär för företagen.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Sabina Rasiwala: Inkludering i vardagen

Seminarium 21 mars 2024, tredje tillfället i seminarieserien 2024. Sabina Rasiwala, HR- och Kommunikationsdirektör på Samhall, berättar om hur de anpassar utbildningar och arbete för att främja inkludering och mångfald. Med fokus på att utveckla medarbetare och en HR-avdelning som är kärnan i verksamheten, lyfter Sabina fram Samhalls unika och ärliga arbetskultur där alla individer med sina funktionsnedsättningar accepteras för den de är. Hon påpekar att andra organisationer kan lära sig mycket av deras sätt att arbeta med arbetsmiljö och lärande.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Anna Nordqvist: Könsneutral familjelagstiftning?

RFSL utforskar frågan om könneutral familjelagstiftning – var vi står idag och vilka förändringar som har skett. Sedan 2022 har gifta par där en partner föder barn automatiskt blivit föräldrar och vårdnadshavare. Potentiella framtida reformer kan underlätta för familjer med fler än två föräldrar och adoption efter separation. Seminariet går igenom detta samt kvarstående begränsningar. Anna Nordqvist, påverkanssamordnare på RFSL med 15 års erfarenhet av HBTQI-personers rättigheter, leder diskussionen.