Andra instanser mot diskriminering

Rättighetscentrum Norrbotten arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Det finns flera myndigheter och organisationer i Sverige som också arbetar för att motverka diskriminering och skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter.

Diskrimineringsombudsmannen

Du kan anmäla diskriminering till DO. Du kan även anmäla överträdelser av föräldraledighetslagens förbud mot missgynnande av föräldralediga.

Polisen

Om du har utsatts för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Du är inte skyldig att anmäla ett brott, men det är ofta nödvändigt för att du ska kunna ta tillvara dina rättigheter.

Justitieombudsmannen

Anser du att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteperson vid handläggningen av ett ärende kan du klaga hos JO.

Vem som helst kan göra en anmälan. Du behöver inte ha uppnått en viss ålder, vara svensk medborgare eller bo i Sverige för att få klaga. Det är inte heller nödvändigt att du personligen är berörd av det du anmäler.

Barn- och elevombudet

Du kan vända dig till BEO hos Skolinspektionen om du som är elev blir kränkt eller mobbad och inte får hjälp från din skola, eller om du som förälder har ett barn som blir retad utan att personalen gör någonting åt det.

Inspektionen för vård och omsorg

IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO. Rör dina klagomål hälso- och sjukvården kan du även vända dig till Patientnämnden.

Arbetsmiljöverket

Till Arbetsmiljöverket kan du anmäla mobbning och kränkande särbehandling. Du som vill göra en anmälan bör vända dig till ditt skyddsombud eller fackförbund som kan göra en anmälan.

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation som ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Helt gratis, anonymt om du vill.