Utbildning och opinion

Rättighetscentrum Norrbotten erbjuder information och utbildningar för ideella föreningar, arbetsplatser, skolor och andra verksamheter. Vi deltar aktivt i opinionsbildning, delar information och samarbetar med andra aktörer. Tillsammans kan vi motverka diskriminering i Norrbotten.

Våra utbildningar

Vi erbjuder information och utbildning till arbetsplatser inom offentlig, privat och ideell sektor. Skolor av olika slag och föreningar är också välkomna att kontakta oss. Vi försöker i möjligaste mån skräddarsy utbildningar utgående från målgrupp, tillgänglig tid, gruppstorlek med mera. Vår ambition är att kunna erbjuda information och utbildning genom fysisk närvaro och digitalt över nätet. Vi diskuterar gärna möjliga lösningar för själva genomförandet.

Se våra bokningsbara utbildningar här.

Opinionsbildning och arrangemang

Rättighetscentrum Norrbotten ska, som ett led i sitt förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter och mänsklig mångfald, opinionsbilda kring dessa frågor i det offentliga rummet. Alltså inte bara informera och utbilda i ”slutna rum” på beställning från en uppdragsgivare utan även genom offentliga arrangemang, samverkan med andra aktörer och synlighet i massmedia lyfta frågorna publikt.

Mer om genomförda och planerade arrangemang hittar du framförallt på Facebook men även under Aktuellt här på hemsidan.

Massmedia

Synlighet i tidningar, radio och TV är eftersträvansvärd. Det kan ske i samband med arrangemang av olika slag men även av andra anledningar, t ex för att vi vill lyfta eller debattera något genom en debattartikel på eget initiativ eller tillsammans med andra på deras initiativ. Har du något du vill lyfta tillsammans med oss? Kontakta oss.

Samarbeta med oss

Vi samarbetar ofta med andra aktörer för att främja mångfald och bekämpa diskriminering. Vi genomför offentliga arrangemang, antingen på eget initiativ eller tillsammans med andra. Funderar du eller din organisation på något arrangemang med koppling till diskriminering och mångfald – hör av dig!

Kontakta oss