Filmat material

Rättighetscentrum Norrbotten arbetar förebyggande mot diskriminering och för lika rättigheter genom att sprida medvetenhet om dessa frågor. Här kan du ta del av filmade inspelningar från ett urval av våra tidigare föreläsningar och seminarier.

Seminarieserie: Jämlikhetsmorgon 2024

Hur kan industrin bli mer jämställd? Hur arbetar vi inkluderande på arbetsplatsen? Vad innebär diskrimineringsförbudet i Barnkonventionen i praktiken? Vad händer med initiativ för könsneutral familjelagstiftning i Sverige? Dessa frågor och fler diskuterades i seminarieserien Jämlikhetsmorgon säsong 2 under våren 2024. Jämlikhetsmorgon behandlar frågor som vi inte alltid har tid att fundera på men som kan vara avgörande.

Till filmerna

Seminarieserie: Jämlikhetsmorgon 2023

Jämlikhetsmorgon behandlar frågor som vi inte alltid har tid att fundera på men som kan vara avgörande. Ämnena varierar men rör frågor som på olika sätt har anknytning till diskriminering.

Till filmerna

Seminarieserie: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Hösten 2021 arrangerade Rättighetscentrum Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län en digital seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, om det förebyggande arbetet mot diskriminering. Vissa av föreläsningarna filmades, dem hittar du här:

Till filmerna

Föreläsningsserie: Mångfald? Ja, tack! 2018 och 2017

Under många år arrangerade vi en föreläsningsdag under namnet "Mångfald? Ja, tack!". Här kan du ta del av de föreläsningar som spelades in.

Till filmerna

Övriga filmade föreläsningar

Här hittar du fler filmade föreläsningar från våra tidigare evenemang.

Till filmerna