Opinionsbildning och arrangemang

Rättighetscentrum Norrbotten arbetar förebyggande mot diskriminering och för lika rättigheter genom att sprida medvetenhet om dessa frågor. Vi informerar och utbildar genom offentliga evenemang, samarbete med andra och genom att synas i media.

Arrangemang

Genom att initiera eller bidra till olika typer av offentliga arrangemang, exempelvis seminarier, workshops, föreläsningar, teater, musik och utställningar av olika slag är Rättighetscentrum Norrbotten en del av kulturlivet och folkbildningen i länet. Vi arrangerar även digitala föreläsningar och en mindre andel av våra fysiska arrangemang streamas.

Mer om genomförda och planerade arrangemang hittar du framförallt på Facebook men även under Aktuellt här på hemsidan.

Samverkan

Vi samverkar ofta med andra aktörer och framför allt offentliga arrangemang genomför vi ofta tillsammans med andra.

Funderar du eller din organisation på något arrangemang med koppling till diskriminering och mångfald, hör av dig! Du hittar våra kontaktuppgifter och vårt kontaktformulär här.

Massmedia

Synlighet i media eftersträvansvärt. Det kan ske i samband med arrangemang av olika slag men även av andra anledningar, till exempel för att vi vill lyfta eller debattera något genom en debattartikel på eget initiativ eller tillsammans med andra på deras initiativ. Har du något du vill lyfta tillsammans med oss? Hör av dig till oss.

Utställning: Inbillningens kraft är stor

Rättighetscentrum Norrbotten har tagit fram utställningen Inbillningens kraft är stor – en utställning om diskriminering, normer och makt. Vi hoppas ska väcka tankar och diskussion om diskriminering och om hur vi förhåller oss till det vi uppfattar som annorlunda. Kontakta oss om ni vill visa utställningen.

Läs mer