Diskrimineringsförbudet

Vi erbjuder en kortare föreläsning med diskussioner om förbudet mot diskriminering.

Efter passet har deltagarna en översiktlig kunskap om vilka grupper som skyddas av diskrimi­ne­rings­lagen, vilka former av diskriminering som förbjuds i lagen och inom vilka samhälls­områden som lagen gäller. Utbildningen kan även ges på lätt svenska.

Tid

1-3 timmar

Format

Föreläsning, samtal och övningar

Målgrupp

Föreningar, arbetsplatser, skolor och verksamheter för nyanlända

Boka utbildning

Fyll i vårt formulär med dina behov så återkommer vi så snart som möjligt. Vi erbjuder även rådgivning och kan anpassa insatserna efter dina önskemål.