Filmad seminarieserie: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Hösten 2021 arrangerade Rättighetscentrum Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län en digital seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, om den process som diskrimineringslagen föreskriver för detta arbete och om arbetet kopplat till diskrimineringsgrunder. Seriens namn är Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder.

Serien bestod av sex fristående men ändå sammanlänkade seminarier med olika ingångar till det gemensamma temat. De ägde rum i Zoom och spelades in. Mer om serien kan du läsa här. De inspelade versionerna laddades upp på Youtube och finns där som en egen spellista. Vissa seminarium fanns endast tillgängliga till årsskiftet 2021/22.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Bättre arbetsmiljö genom aktiva åtgärder

En introduktion till och översikt över arbetet med aktiva åtgärder med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering. Seminariet ägde rum den 28 september 2021.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Aktiv och systematisk – nyckelord för framgång

Ett seminarium med ambitionen att visa hur arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet kan samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet med Karin Henrikz, Malmö mot Diskriminering och Fredrik Ostrozanszky, Unionen. Seminariet ägde rum den 20 oktober 2021. Foto på Fredrik: Patrik Nygren.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och jämställdhet

Ett seminarium om att arbeta för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och för jämställdhet i arbetslivet med Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder (FQ). Seminariet ägde rum den 9 november 2021. Det är skrivtolkat.

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Motstånd och utmaningar i arbetet med aktiva åtgärder

Ett seminarium om det motstånd och de utmaningar som kan dyka upp under arbetet med aktiva åtgärder i arbetslivet med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering. Seminariet ägde rum den 16 november 2021.