Bild: Ulf Frödin

Inbillningens kraft är stor – en utställning om diskriminering, normer och makt

Rättighetscentrum Norrbotten har tagit fram en utställning som vi hoppas ska väcka tankar och diskussion om diskriminering och om hur vi förhåller oss till det vi uppfattar som annorlunda.

Utställningens titel kommer från en av bildtexterna. Vi tycker att den passar för hela utställningen eftersom ”inbillningens kraft” i mycket är det som avgör hur vi medvetet och omedvetet förhåller oss till varandra. Fenomen som göder diskriminering – t.ex. rasism eller sexism – har sina ursprung i mänskliga idéer och är i grunden konstruktioner som tjänar vissa syften. Fördomar kan kanske sägas vara institutionaliserad inbillning. Bilderna är illustrerade av Ulf Frödin.

Om trycken

Utställningen består av 22 bilder i storleken 50×43 cm. 20 bilder är utställningsbilder och två bilder innehåller information om utställningen respektive om Rättighetscentrum Norrbotten. Ni ser exempel på bilderna högst upp på sidan. Bilderna är tryckta på kartong och alltså lätta – de kräver inga kraftiga spikar eller krokar och funkar bra att hänga på skärmväggar.

Målgrupp

Det krävs ingen speciell förkunskap utan utställningen riktar sig till allmänheten. Den riktar sig i första hand till ungdomar och till vuxna. Vi tror inte att yngre barn har behållning av den.

Övrigt

Det finns en häftad utskrift med texter och diskussionsfrågor som vi vill placera på ett bord eller annan lämplig plats i anslutning till utställningen. Du hittar den här.

Vill ni visa utställningen?

Kontakta oss!

E-post: rattighetscentrum.norrbotten@sensus.se
Telefon: 0920-25 99 81

Bilder

Inbillningens kraft är stor