Om diskriminering

Diskriminering beskrivs generellt som olika behandling av lika fall – negativ särbehandling. När vi talar om diskriminering här så avser vi den diskriminering som är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Det är viktigt att komma ihåg att diskriminering i lagens mening inte alltid stämmer överens med vad som i vardagligt tal uppfattas som diskriminering.

Enligt diskrimineringslagen innebär diskriminering att du blir behandlad sämre än en annan person i en jämförbar situation. Dessutom ska den negativa särbehandlingen åtminstone delvis bero på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Dessa är de sju så kallade diskrimineringsgrunderna enligt svensk lag. Detta innebär att om du särbehandlats negativt och missgynnats av en anledning som inte går att koppla till någon av dessa diskrimineringsgrunder så saknas lagskydd.

Diskriminering är en kränkning av den enskildes mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Lagen gäller inte i alla sammanhang där sådant kan förekomma men i ca 20 samhällsområden. Undantag och begränsningar förekommer också.

Om diskriminering på andra språk

Vill du ha information om diskriminering på andra språk än svenska? Då kan du gå in på DO:s hemsida och söka information. Hemsidan har även information på lättläst svenska och teckenspråk.

Diskrimineringsgrunder

De olika diskrimineringsgrunderna som regleras i lag är följande:

 • Etnisk tillhörighet (etnicitet) – Att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt namn.
 • Funktionsnedsättning – Att bli sämre behandlad på grund av varaktiga nedsättningar av sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga.
 • Kön – Att bli sämre behandlad på grund av sin könstillhörighet. Inkluderar även transsexualism. 
 • Könsidentitet och könsuttryck – Att bli sämre behandlad på grund av hur en uppfattar sitt kön eller hur en uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön, dvs hur en beter sig eller hur en ser ut kopplat till kön.
  Religion eller annan trosuppfattning – Att bli sämre behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning. Här inkluderas även till exempel ateism.
 • Sexuell läggning – Att bli sämre behandlad på grund av att en är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. 
 • Ålder – Att bli sämre behandlad på grund av sin ålder, dvs sin uppnådda levnadslängd.

Olika typer av diskriminering

Enligt diskrimineringslagen finns det följande former av diskriminering:

 • Direkt diskriminering är när en person missgynnas, dvs behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Indirekt diskriminering är när en regel eller föreskrift framstår som neutral men i praktiken innebär att någon missgynnas på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Trakasserier är när en person utsätts för stötande eller förlöjligande kommentarer som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende av sexuell natur, tex att någon tafsar, ger närgångna ”komplimanger” eller inbjudningar.
 • Instruktion att diskriminera är när en anställd eller annan person i beroendeställning får en instruktion/uppmaning att behandla en person sämre än en annan person i jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Dessutom är även detta förbjudet:

 • Repressalier är när en anställd eller annan person i beroendeställning ytterligare missgynnas efter att personen anmält sin arbetsgivare, deltagit i en utredning pga anmälan om diskriminering eller liknande.

För diskrimineringslagen i fulltext, se DO:s beskrivning här.

Exempel på diskriminering

Är du diskriminerad? Vad som räknas som diskriminering beror på den enskilda situationen. Vi har samlat några exempel på vad som kan vara att bli diskriminerad.

Till exemplen

Här finns en video som inte kan visas pga dina cookie-inställningar

Spelaren kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du att cookies sparas från Youtube enligt deras villkor.
Gå till Youtube

Vad är diskriminering?

​​​​​​​I den här filmen ges en förklaring av vad diskriminering är för något enligt lagen, och var du kan vända dig om du har blivit diskriminerad. Du kan se alla Sveriges antidiskrimineringsbyråers informationsfilmer från webbserien “Diskriminering pågår - byråerna berättar!”.

Till webbserien