Jämlikhetsmorgon 2024 – seminarieserie

4 januari, 2024

Hur kan industrin bli mer jämställd? Hur arbetar vi inkluderande på arbetsplatsen? Vad innebär diskrimineringsförbudet i Barnkonventionen i praktiken? Vad händer med initiativ för könsneutral familjelagstiftning i Sverige?

Dessa frågor och fler kommer att diskuteras i seminarieserien Jämlikhetsmorgon säsong 2 under våren 2024. Jämlikhetsmorgon behandlar frågor som vi inte alltid har tid att fundera på men som kan vara avgörande. Vi träffas på Zoom varannan torsdag kl 8:15-9:15 och du kan i lugn och ro dricka en kopp valfri dryck och lyssna på korta föreläsningar som följs av diskussion. Kanske terminens viktigaste frukostar! Ämnena kommer att variera men rör frågor som på olika sätt har anknytning till diskriminering.

Det är samma länk till samtliga tillfällen: https://sensus-se.zoom.us/j/68305203525

Program

Jämlikhetsmorgon 2024

Torsdag 22 februari kl 8:15-9:15

Invandringens möjligheter och utmaningar

Invandring kan innebära utmaningar. Det finns gränser för hur stor framförallt flyktinginvandringen kan vara. Men invandring är också en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför, precis som den har varit genom Sveriges historia. I Norrbotten är detta särskilt relevant mot bakgrund av bland annat planerade industriinvesteringar och rekryteringsproblemen inom vård och omsorg. Den nästan ensidigt negativa bild av invandring som i dag sprids från många håll måste ersättas av en mer nyanserad. Det måste vara möjligt att både välkomna invandring och erkänna och ta itu med vissa problem som kan vara förenade med den.

Bengt Westberg var partiledare för Folkpartiet 1983–1995 och socialminister 1991–1994. Han har sedan dess haft en mängd uppdrag i styrelser och som utredare och är en flitig samhällsdebattör, bland annat i frågor som rör integration, funktionsrättsfrågor och jämställdhet.

Se evenemanget på Facebook

Torsdag 7 mars kl 8:15-9:15

Jämställd industri

För att lyckas med att bygga upp ett långsiktigt hållbart samhälle i och med pågående samhällsomvandling, krävs det att både kvinnor och män attraheras av Norrbotten och Västerbotten som län, samt dess arbetsgivare. För att klara omställningen behövs långsiktiga satsningar som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och jämställdhetsperspektivet måste komma tidigt in i alla processer.

Satsningen Jämställd industri enar många aktörer från både Norrbotten och Västerbotten under gemensam flagg: Avsiktsförklaring för jämställd industri. Vad innebär satsningen i sin helhet och vad betyder det för ett företag att skriva under avsiktsförklaringen?

Linda Moestam, särskilt sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Norrbotten och Sofia Gellar, HR-chef, H2 Green Steel.

Se evenemanget på Facebook

Torsdag 21 mars kl 8:15-9:15

Inkludering i vardagen

När ingen person är den andra lik och alla kräver olika förutsättningar – hur designar man då allt ifrån utbildningar till arbeten för att det ska bli så bra som möjligt?

I dagens Jämlikhetsmorgon får vi höra mer om hur Samhall jobbar med frågor som bland annat arbetsmiljöfrågor, lärande, mångfald och inkludering. Med uppdraget att utveckla medarbetare står människan i centrum på Samhall och HR är en del av kärnverksamheten. HR- och Kommunikationsdirektören Sabina Rasiwala beskriver Samhall som okonstlat och befriande. Majoriteten av alla anställda har någon funktionsnedsättning och alla är den den är, helt rakt upp och ner. Och här ser Sabina att många andra företag och organisationer har mycket att lära från Samhall.

Sabina Rasiwala Hägglund är HR- och kommunikationsdirektör på Samhall.

Se evenemanget på Facebook

Torsdag 4 april kl 8:15-9:15

Könsneutral familjelagstiftning?

JNär är vi där? Och vad gäller i dagsläget? Vilka utmaningar återstår fortfarande för hbtqi-personer som blir föräldrar. RFSL reder ut.

2022 blev reglerna kring föräldraskap de samma för alla gifta par där någon i paret föder barn, dvs båda i paret blir automatiskt föräldrar och vårdnadshavare från födseln. Fler förändringar i familjelagstiftningen kan vara på gång. T.ex åtgärder för att göra livet lättare för familjer med fler än två föräldrar, samt möjligheten att adoptera efter en separation. Under seminariet reder vi ut vad förändringarna innebär lite mer i detalj. Och vilka begränsningar som fortfarande kommer att gälla.

Anna Nordquist är påverkanssamordnare och sakkunnig i familjefrågor på RFSL och har arbetat med hbtqi-personers rättigheter under de senaste 15 åren.

Se evenemanget på Facebook

Jämlikhetsmorgon 2024 Maria Grahn-Farley Barnkonventionens diskrimineringsförbud

Torsdag 18 april kl 8:15-9:15

Barnkonventionens diskrimineringsförbud

Att det är förbjudet att diskriminera barn har varit fastslaget i svensk lag länge. Det regleras bland annat i diskrimineringslagen. När Barnkonventionen blev svensk lag 2020 fick vi ytterligare en förstärkning av skyddet mot diskriminering. Vad betyder skyddet mot diskriminering som barn får genom barnrättslagen och hur förhåller det sig till diskrimineringslagen?

Maria Grahn-Farley är gästprofessor från Göteborgs Universitet med en specialisering i barnrätt och mänskliga rättigheter. Hon har sina norrländska rötter från Piteå men bor numera i Göteborg. Hon leder det stora EU-projektet HRJust som syftar till att stärka förmågan för mänskliga rättigheter att svara emot Kina och Rysslands konkurrerande rättighetsbegrepp.

Se evenemanget på Facebook

Torsdag 2 maj kl 8:15-9:15

Konspirationsteorier och desinformation

Under dagens Jämlikhetsmorgon får vi höra mer om mekanismerna bakom konspirationsteorier och desinformation. Bland annat hur de kommit till uttryck historiskt och hur vi kan känna igen dem idag.

Morgan Finnsiö är researcher och utbildare på den antirasistiska Stiftelsen Expo.

Se evenemanget på Facebook

Torsdag 16 maj kl 8:15-9:15

En jämställd arbetsgivarpolitik

För att ge kvinnor och män lika möjligheter i arbetslivet krävs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter för att öka jämställdheten i kommuner och regioner. Programmet funkar förstås lika bra för privata arbetsgivare. I dagens Jämlikhetsmorgon får vi både fakta om hur jämställdhet i arbetslivet ser ut och vägledning för jämställhetsarbetet.

Charlotta Undén är projektledare på SKR och ansvarig för en jämställd arbetsgivarpolitik

Se evenemanget på Facebook

Se seminarierna i efterhand

Missade du ett seminarium? De flesta av seminarierna i Jämliketshetsmorgon säsong 2 spelas in och kan ses online i efterhand.

Se filmerna här