Seminarieserien om aktiva åtgärder i arbetslivet nu tillgänglig online

27 november, 2021

Rättighetscentrum Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län presenterar stolt den digitala seminarieserien "Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder". Serien, som hölls under hösten 2021, har nu filmats och finns tillgänglig för allmänheten på vår hemsida.

Rättighetscentrum Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län är glada att kunna meddela att vår digitala seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet nu finns tillgänglig för allmänheten. Serien, som vi höll under hösten 2021, har filmats och är nu tillgänglig på både vår Youtube-kanal och här på vår hemsida.

Vårt fokus i serien har varit förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter på arbetsplatser. Vi har riktat oss till personer i ledande ställning, HR-personer, skyddsombud/arbetsplatsombud, fackligt förtroendevalda och anställda, samt andra som arbetar eller vill arbeta med aktiva åtgärder i sin organisation, primärt i Norrbottens län. Men alla intresserade är välkomna att ta del av seminarierna.

Vi har haft förmånen att ha föreläsare från Malmö mot Diskriminering, Inclusion Academy, Forum – Kvinnor och Funktionshinder samt Unionen. Deras expertis och insikter har varit ovärderliga för att skapa en seminarieserie som ger inspiration och kunskap till alla som vill arbeta med aktiva åtgärder på sina arbetsplatser.

Vi är stolta över att kunna erbjuda denna viktiga resurs gratis för alla som är intresserade av att främja en mer inkluderande och rättvis arbetsplats. Vår ambition är att denna serie ska ge dig inspiration och kunskap som gör att arbetet med aktiva åtgärder i din organisation, på din arbetsplats bättre når syftet att skapa lika villkor för anställda, bidra till en bättre arbetsmiljö. till bättre hälsa. till att arbetsplatsen blir mer inkluderande och välkomnande för alla.

Vi tror starkt på att diskrimineringsförbudet är centralt för ett jämlikt samhälle. Det är en mänsklig rättighet och en fundamental princip i svensk lagstiftning och samhällsliv. Genom att arbeta aktivt mot diskriminering kan vi bidra till ett samhälle där alla människor har möjlighet att delta på lika villkor.